Seulontapalvelut

Tehokasta materiaalien seulontaa

Taso- ja rumpuseuloja moneen eri tarpeeseen

Seulomme maa-ainekset juuri toivottuun raekokoon suurilla taso- ja rumpuseuloilla. Osa tuotteista seulotaan toimipisteissämme, joissa se on valmiina noudettavaksi tai toimitettavaksi. Palvelutuotteet seulomme asiakkaan toivomassa paikassa. Hoidamme seulontapalvelut kokonaisvaltaisesti sopivan tuotteen suunnittelusta työnjohtoon ja laadukkaaseen toteutukseen.

Maa-aineksen uusiokäyttö on kustannustehokas vaihtoehto sille, että vanha materiaali kuljetetaan jätteeksi ja tilalle hankitaan kokonaan uutta. Omilla työmaillamme ja infraurakoissa olemme kehittäneet pitkälle viedyn toimintamallin olemassa olevien maa-ainesten jalostamiseksi suoraan kohteessa kasvualustoiksi tai kantaviksi kiviaineslajikkeiksi.

Käyttämämme seulat

Käytössämme on sekä rumpu- että tasoseuloja, jotka sopivat eri seulomistarkoituksiin. Rumpuseuloilla tavallisia seulomismateriaaleja ovat esim. kompostoidut lietteet, multa ja tehtailla muodostuvat eri materiaalit. Tasoseulalla seulotaan useimmiten soraa. Tasoseulalla voidaan yhdellä seulomiskerralla eritellä materiaali useampaan eri raekokoluokkaan, joita on myös helppo vaihtaa.

Metso seulonta

Seulontapalvelu

Seulontapalveluumme kuuluu urakoinnin suunnittelu, sopiva kalusto, seulontakohteen esivalmistelut ja itse urakointi – kaikki kuljetettuna ja kerättynä haluttuihin paikkoihin sopivalla aikataululla.

Ota mielellään yhteyttä jos:

  • sinulla on materiaalia, jonka haluat seulottavaksi
  • jos haluat ammattilaisen mielipiteen ovatko raaka-aineesi seulottavissa kustannustehokkaasti eri jakeisiin

Käynnissä olevat projektit

Toteutuneet projektit